ECO – Európska organizácia pre remeslo

ECO – Európska organizácia pre remeslo

Európska organizácia remesiel (European Craft Organization) bola založená vo Švajčiarsku v roku 1972. Orgánmi organizácie je Valné zhromaždenie, Predsedníctvo a Audítor.

Cieľom organizácie je zachovávať a rozvíjať remeslá tradičným a moderným spôsobom a podporovať výmenu skúseností. S uvedeným zámerom organizácia podporuje výmenu skúseností medzi svojimi členmi, organizuje stretnutia a konferencie, prevádzkuje webovú stránku, usporiada výstavy a podniká ďalšie kroky na podporu svojho spoločného záujmu. Európska organizácia remesiel pozostáva z 11 nekomerčných organizácií folklórneho umenia a tradičných remesiel v 10 rôznych európskych krajinách.

Sídlo sekretariátu je v Oslo, generálnou sekretárkou je t.č. pani Solveig Torgersen Grinder.

ÚĽUV je členom federácie od roku 1994 ako jediná slovenská inštitúcia.

Kontakt

Webová stránka organizácie ECO: europeanfolkartandcraft.com

Webové stránky členských krajín organizácie ECO:

Adresa

European Folk Art and Craft Federation
Co/ Norges Husflidslag
Solveig Torgersen Grinder
Rosenkrantz gt 21, inng Otto Sverdrupsgt
0140 Oslo
Norway

ÚĽUV