WCC – Svetová rada remesiel

WCC – Svetová rada remesiel

Svetová rada remesiel (The World Crafts Council – International) bola založená v roku 1964 a je medzinárodnou, mimovládnou, neziskovou organizáciou uznanou UNESCO-m. Jej hlavným cieľom je posilniť postavenie remesiel ako vitálnej súčasti kultúrneho a ekonomického života, podporovať zmysel pre spoločenstvo medzi výrobcami vo svete a ponúknuť im povzbudenie, pomoc a poradenstvo. Svetová rada remesiel pozostáva z piatich regiónov:

  1. Afrika
  2. Ázia
  3. Európa
  4. Latinská Amerika
  5. Severná Amerika

Svetová rada remesiel – Európa je teda jednou z piatich regionálnych pobočiek Svetovej rady remesiel a vo svojej činnosti zdieľa rovnaké ciele so Svetovou radou remesiel, ktoré zahŕňajú implementáciu projektov:

Svetová rada remesiel – Európa dosahuje tieto ciele prostredníctvom:

Súčasnými členmi Svetovej rady remesiel – Európa sú:

Kontakt

Webová stránka organizácie WCC – Európa: wcc-europe.org

ÚĽUV