ZMS – Zväz múzeí na Slovensku

ZMS – Zväz múzeí na Slovensku

Zväz múzeí na Slovensku je profesijné záujmové duženie múzeí  v Slovenskej republike, ktoré vzniklo v roku 1990.  Jeho hlavným poslaním je reprezentovať múzeá, presadzovať, obhajovať a rozvíjať ich spoločné práva a záujmy a podporovať múzejníctvo na Slovensku.

Zastupuje, obhajuje a presadzuje záujmy svojich členov navonok, osobitne vo vzťahu k zriaďovateľom, podieľa sa na príprave právnych predpisov a rozvojových koncepcií múzejníctva a uplatňuje profesijné záujmy múzeí. Sleduje a presadzuje dodržiavanie princípov Etického kódexu múzeí ICOM, realizuje alebo sa podieľa na realizácii rôznych foriem vzdelávania a prezentačných aktivít múzeí, vykonáva edičnú a publikačnú činnosť, všestranne propaguje a popularizuje činnosť združenia a jeho členov. Sídlo má v Banskej Bystrici.

Kontakt

Webová stránka Zväzu múzeí na Slovensku: zms.sk

ÚĽUV