Správa obsahu

Správa obsahu

Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Obchodná 64, 816 11 Bratislava
www.uluv.sk
webmaster@uluv.sk

Kompetencie správcu obsahu

Príspevková organizácia Ústredie ľudovej umeleckej výroby je oprávnená spravovať obsah svojej internetovej stránky v zmysle štatútu ÚĽUV, vydaného Ministerstvom kultúry SR 26. 8. 2008 pod číslom MK 3032/2008-10/11642.

Úradné hodiny správcu obsahu

Pondelok – Piatok: 8.30 – 14.30 hod.

ÚĽUV