Podujatia ÚĽUV

Výstavy vo vlastných galerijných priestoroch a výstavy určené pre zahraničie predstavujú stálu kultúrno-propagačnú činnosť ÚĽUV už šesť desaťročí. Viaceré z podujatí ÚĽUV majú opakujúci sa charakter. Už po dvadsať rokov organizujeme v Bratislave festival tradičných remesiel a ľudových výrob Dni majstrov ÚĽUV. V dvojročnom rytme sa striedajú súťaže, vypisované ÚĽUV-om pre mladých profesionálnych dizajnérov a pre žiakov základných škôl a ZUŠ.

Archív


Wood
Výstavy
V línii tohtoročnej ústrednej témy ÚĽUV-u, ktorou je materiál drevo, pokračujeme vo zviditeľňovaní a v širokom spektre ukážok jeho výnimočnosti aj výstavou Drevené koníky v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Košiciach. Dizajnér a pedagóg Tibor Uhrín prostredníctvom nej predstavuje projekt, v ktorom oživuje svoju hračkársku minulosť.
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice
20.10.2022 - 13.01.2023
Wood
Výstavy
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice v spolupráci so Školou umeleckého priemyslu v Košiciach pripravili výstavu s názvom “Výstava v modrom”. Určená je všetkým návštevníkom, ktorí sa zaujímajú o moderný dizajn inšpirovaný tradičným remeslom. Študenti odboru propagačné výtvarníctvo prostredníctvom nej prezentujú práce, ktoré sú výstupmi ich ročníkového projektu.
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice
21.04.2022 - 24.06.2022
Wood
Výstavy
Súťaž „V krajine remesiel“ poskytuje priestor rozvoju zručností, tvorivosti a fantázie detí a mládeže vo veku 8 až 18 rokov, ktorí majú záujem prostredníctvom tradičných ľudových remesiel vyjadriť svoje umelecké cítenie a výtvarnú kreativitu.
Galéria ÚĽUV Košice
05.11.2021 - 30.03.2022
Wood
Výstavy
Výstava Majstri hudobných nástrojov prichádza do Košíc. Je prehliadkou majstrovských diel slovenských výrobcov ľudových hudobných nástrojov. Návštevníci sa budú môcť zoznámiť s ľudovou hudobnou kultúrou Slovenska prostredníctvom predmetov zo zbierok Múzea ľudovej umeleckej výroby a SNM – Hudobného múzea.
Galéria ÚĽUV Košice
22.10.2021 - 31.10.2022
Wood
Výstavy
Profilová výstava prác tkáčky z Kostoľan nad Hornádom Majsterky ĽUV Márie Tomisovej v Galérii ÚĽUV Košice. Srdečne vás pozývame na výnimočnú výstavu pri príležitosti životného jubilea majsterky ľudovej umeleckej výroby Márie Tomisovej.
Galéria ÚĽUV Košice
30.09.2021 - 29.10.2021
Wood
Výstavy
Výstava Majstri ľudovej umeleckej výroby za roky 2019 a 2020 návštevníkom predstavuje ukážku tvorby jedenástich výrobcov, ktorí získali tituly majstrov ľudovej umeleckej výroby za roky 2019 a 2020.
Galéria ÚĽUV Košice
10.06.2021 - 16.09.2021
Wood
Výstavy
Výstava Srdcom zdobené predstavuje variabilitu ornamentov z veľkého množstva stále zachovaných predmetov tradičnej ľudovej kultúry používaných na území Slovenska a ich aktuálne možnosti využitia. K jej realizácii nás viedol aj fakt, že v dnešnom čase boomu používania ľudových ornamentov – od odevu až po veci každodennej spotreby – je čoraz badateľnejší trend skĺzavania ku gýčovitosti.
Galéria ÚĽUV Košice
05.03.2020 - 04.06.2021
Wood
Výstavy
Tradičné ľudové remeslá majú nezastupiteľné miesto aj medzi tými najmenšími. Dôkazom je výstava súťažných prác V krajine remesiel 2019, ktorou Ústredie ľudovej umeleckej výroby prezentuje ľudovo-umeleckú výrobu detí a mládeže od 8 do 15 rokov.
Galéria ÚĽUV Košice
11.10.2019 - 30.01.2020
Wood
Výstavy
Ústredie ľudovej umeleckej výroby predstavuje výber najlepších dizajnérskych prác ocenených v 10. ročníku súťaže Kruhy na vode, ktorá iniciuje a podporuje vznik nových dizajnérskych produktov inšpirovaných tradičným remeslom. Jubilejný ročník bol otvorený jednotlivcom i kolektívom z krajín V4, vďaka čomu súťaž nadobudla medzinárodný charakter.
Galéria ÚĽUV Košice
07.06.2019 - 06.10.2019
Wood
Výstavy
Autorská výstava renomovaného dizajnéra Tibora Uhrína predstavuje popri úžitkových predmetoch (dózy, misy, svietniky, nábytkové solitéry) najmä dlhodobo rozpracovanú voľnú sériu dlabaných a frézovaných predmetov. Autor je známy predovšetkým prácou s drevom – materiálom, ktorého kvality dokonale pozná.
Galéria ÚĽUV Košice
15.02.2019 - 19.05.2019
Wood
Výstavy
Výstava Koníčky je venovaná koníkovi ako motívu, ktorého využitie má v našej spoločnosti stáročnú tradíciu v mnohorakých materiáloch. Predstavuje jeho transformujúcu sa podobu od dostupných historických dokladov cez obdobie tvorivosti pod značkou úľuv až po jeho súčasné znázornenie v dizajne.
Galéria ÚĽUV Košice
18.10.2018 - 31.01.2019
Wood
Výstavy
Prestreté je názov novej výstavy z dielne ÚĽUV-u, ktorá návštevníkom ponúkne inšpirácie na stolovanie v ľudovom štýle. Vyšívané, tkané a paličkované textílie, obedové i čajové súpravy z keramiky, drevené, či drôtované misy a mnohé iné ľudovoumelecké výrobky pripomínajú nadčasovú tvorbu bývalých dizajnérov ÚĽUV-u.
Galéria ÚĽUV Košice
15.06.2018 - 05.10.2018
Wood
Výstavy
Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) prináša do metropoly východného Slovenska úspešnú výstavu pod názvom Vlnenie. Návštevníkom sa v hlavnej úlohe predstaví vlna ako unikátny materiál na praktické aj estetické využitie. Cez interiérové doplnky či odevné súčiastky výstava poodhalí rôzne techniky spracovania vlny, ako je napríklad gubárstvo, súkenníctvo, tkanie, vyšívanie, zápästková technika a plstenie.
Galéria ÚĽUV Košice
23.02.2018 - 06.06.2018
Wood
Výstavy
O tradičné ľudové remeslá je stále záujem aj medzi tými najmenšími. Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) to dokazuje výstavou v Krajine remesiel 2017. Výstava prezentuje práce zručných detí od 8 do 15 rokov, ktoré sa zapojili do celoslovenskej súťaže s rovnomenným názvom V Krajine remesiel.
Galéria ÚĽUV Košice
13.10.2017 - 09.02.2018
Wood
Výstavy
Ústredie ľudovej umeleckej výroby pripravilo pre obdivovateľov modrotlače reinštaláciu úspešnej výstavy Farbené do modra. Výstava približuje rôzne vývojové podoby modrotlače na Slovensku. Produkcia tradičného farbiarskeho remesla, umeleckoremeselná produkcia z ÚĽUV-u, ako aj najnovšia tvorba súčasných dizajnérov očarí návštevníkov Galérie ÚĽUV v Košiciach
Galéria ÚĽUV Košice
23.06.2017 - 05.10.2017
Wood
Výstavy
Tancujúca keramika je názov výstavy, ktorá je venovaná 70. výročiu používania karičkového vzoru na pozdišovskej keramike. Výstava je dostupná v priestoroch Regionálneho centra remesiel ÚĽUV na Mäsiarskej ul. 52 v Košiciach od 4.5. do 16.6.2017.
Galéria ÚĽUV Košice
04.05.2017 - 17.06.2017
ÚĽUV