Pozvánka na metodický seminár pre pedagógov v Košiciach

Pozvánka na metodický seminár pre pedagógov v Košiciach
Termín
utorok, 21.02.2023 - 21.02.2023, 9.00 – 13.45 hod.
Miesto
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice
Adresa
Mäsiarska 52, Košice
Zobraziť na mape
Kontakt
zuzana.magulova@uluv.sk
Vstupné
seminár zdarma, tvorivé dielne spoplatnené (6 €/90 minút/os.)

ÚĽUV organizuje metodický seminár pre pedagógov, ktorý sa uskutoční  dňa 21.2.2023 (utorok) v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV, na Mäsiarskej ulici č. 52 v Košiciach. Na seminári sa bližšie oboznámite s aktivitami ÚĽUV, ktoré je možné využiť v interaktívnom vzdelávacom procese detí v oblasti regionálnej výchovy a tradičnej ľudovej kultúry a dozviete sa viac o súťaži V krajine remesiel, ktorej cieľom je vzbudiť záujem detí a mládeže o tradičné ľudové remeslá, posilniť u nich vedomie kultúrnej identity a podporovať ich tvorivosť a kreativitu v tejto oblasti. Súčasťou programu je aj exkurzia v dielňach Regionálneho centra remesiel a možnosť zúčastniť sa tvorivých dielní, vyskúšať si tradičné techniky a vlastnoručne si zhotoviť jednoduchší  výrobok.

Pozvánku na seminár s kompletným programom posielame v prílohe. V prípade záujmu Vás prosíme o zaslanie prihlášky do termínu 17.2.2023 prostredníctvom odkazu: Prihláška na metodický seminár v RCR Košice

Galéria podujatia

Ďalšie podujatia

Workshop pletenia z lubov
Podujatia
Workshop pletenia z lubov
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica
29.03.2023 - 31.03.2023
Kyjatické inšpirácie
Výstavy
Kyjatické inšpirácie
Dizajn štúdio ÚĽUV Bratislava
05.04.2023 - 04.06.2023
Spustenie prihlasovania na Prázdniny s remeslom 2023
Iné novinky
Spustenie prihlasovania na Prázdniny s remeslom 2023
Regionálne centrá remesiel ÚĽUV Bratislava, Banská Bystrica, Košice
12.04.2023 - 12.04.2023
Veľká noc s ÚĽUV-om
Podujatia
Veľká noc s ÚĽUV-om
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23.03.2023 - 04.04.2023
Ponuka kurzov na jarný trimester
Iné novinky
Ponuka kurzov na jarný trimester
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
03.04.2023 - 26.06.2023
Majsterky a majstri ľudovej umeleckej výroby 2021 – 2022
Výstavy
Majsterky a majstri ľudovej umeleckej výroby 2021 – 2022
Galéria ÚĽUV Košice
11.11.2022 - 31.03.2023
Kruhy na vode 2022
Výstavy
Kruhy na vode 2022
Galéria ÚĽUV Bratislava
25.11.2022 - 31.03.2023
ÚĽUV