Prázdniny s remeslom

Prázdniny s remeslom
Termín
11.04.2024, 10.00 hod.
Miesto
RCR ÚĽUV

Regionálne centrá remesiel ÚĽUV v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach každoročne počas letných prázdnin organizujú pre deti a mládež od 8 do 15 rokov 5-dňové kurzy tradičných remeselných techník: hrnčiarstvo, drotárstvo, rezbárstvo, košikárstvo, textilné techniky, maľba na sklo. Kurzy sú organizované formou denného tábora (pondelok – piatok) a deti sa budú každý deň venovať inej technike. Cena kurzu zahŕňa prácu lektora, pedagogický dozor počas celého dňa, materiál a pracovné pomôcky, obed (polievka, hlavné jedlo) v reštaurácii, diplom.

Tvorivé dielne sprostredkujú deťom zážitok z ručného zhotovovania výrobkov z tradičných materiálov a radosť z vlastnoručne vytvorených dekoratívnych predmetov.

Prihlasovanie na prázdniny s remeslom

ÚĽUV