Kraslica batikovaná trubičkou

Kraslica batikovaná trubičkou

Kraslica batikovaná trubičkou

Materiál
škrupina
Techniky
batikovanie, farbenie
Remeslo
výroba kraslíc
Rozmer
kraslica 1 - 10: výška = 6.0 cm
O výrobku

1. Kraslica batikovaná pomocou trubičky, zafarbená v odvare z cibuľových šupiek, ornament je biely – centrálny motív hrablí a vlnovkový ornament. 2. Kraslica batikovaná pomocou trubičky, zafarbená v odvare z cibuľových šupiek, ornament je biely rastlinný – listy so stonkami vo zvislej línii a vodorovnej línii. 3. Kraslica batikovaná pomocou trubičky, zafarbená v odvare z cibuľových šupiek, ornament je biely – na jednej polovici centrálny motív ruže, na druhej polovici centrálny motív 8-cípej hviezdy. 4. Kraslica batikovaná pomocou trubičky, zafarbená v odvare z cibuľových šupiek, ornament je biely rastlinný – úponky a listy na stonkách vo zvislých radoch ukladaných husto vedľa seba. 5. Kraslica batikovaná pomocou trubičky, zafarbená v odvare z cibuľových šupiek, ornament je biely, rastlinný – listy na stonkách vo zvislých radoch. 6. Kraslica batikovaná pomocou trubičky, zafarbená v odvare z cibuľových šupiek, ornament je biely rozložený vo vodorovných pásoch – vlnovky, lístky, mriežka. 7. Kraslica batikovaná trubičkou zafarbená v odvare z cibuľových šupiek, centrálny motív hrablí s lístkami. 8. Kraslica batikovaná trubičkou zafarbená v odvare s cibuľových šupiek, zvislé pásy lístkami a vetvičky. 9. Kraslica batikovaná trubičkou zafarbená v odvare z cibuľových šupiek, vrcholový motív veľkých kvetov s bodkami, ukončené výhonkami. 10. Kraslica batikovaná špendlíkom, podkladová farba žltá, na vrcholoch motív slnka, v strede motív obilných klasov a hviezdíc. Vajíčka sú slepačie, vyfúknutý obsah, hrubá kresba.
Kraslice č. 1 – 9 sú batikované trubičkou a zafarbené v odvare z cibuľových šupiek. Kraslica č. 10 je batikovaná špendlíkom, žltá podkladová farba. Hrubá kresba. Slepačie výduvky (vyfúknuté vajíčka). 1. Ornamentálne prvky geometrického charakteru – geometrický ornament vo vertikálnej línii – motív vlnoviek, ktorý rozdeľuje plochu vajíčka na dve polovice. Centrálny motív na obidvoch poloviciach vajíčka tvorí štylizovaný motív predmetu – hrable. Zo stredu plochy vychádzajú štyri násady (hrabliská) hrablí, ozdobené čiarkami a na násadách sú umiestnené štylizované lístky v tvare malých srdiečok. 2. Ornamentálne prvky rastlinného a geometrického charakteru. Plochu vajíčka rozdeľujú vertikálne a horizontálna čiara na osem častí. Na každej čiare je umiestnený štylizovaný rastlinný motív s rastlinnou ornamentikou listov na stonkách. 3. Ornamentálne prvky rastlinného a geometrického charakteru. Plochu vajíčka rozdeľuje na dve polovice vertikálny pásový motív ozdoby v tvare písmena V. V každej časti vajíčka je umiestnený iný motív. Na jednej strane je štylizovaný rastlinný motív kvetu so stonkou a lístkami. Na druhej strane vajíčka je štylizovaný geometrický motív osem cípej hviezdy, ktorá je vyplnená štylizovaným kvetom a hrubými bodkami umiestnenými vo vnútornej strane cípov hviezdy. 4. Ornamentálne prvky rastlinného charakteru. Plochu vajíčka rozdeľujú štyri vertikálne čiary vo forme štylizovanej rastlinnej stonky s lístkami, v každej časti je umiestnená štylizovaná rastlinná stonka s lístkami – vlnovka. 5. Ornamentálne prvky rastlinného a geometrického charakteru. Plochu vajíčka rozdeľuje na dve polovice vertikálny pásový motív vlnovky. Centrálne motívy na dvoch častiach vajíčka tvoria dva štylizované rastlinné ornamenty listov na stonkách, pričom listy smerujú do vonkajších strán, plocha medzi stonkami je vyplnená vertikálnym pásovým motívom v podobe malého písmena V. 6. Ornamentálne prvky rastlinného a geometrického charakteru . Plochu vajíčka rozdeľuje na dve polovice geometrický ornament v horizontálnej línii – pásový motív štylizovaných stoniek s lístkami, vyplnený čiarkami, doplnený pásovým motívom štylizovaných vlnoviek. 7. Ornamentálne prvky rastlinného a geometrického charakteru. Na dvoch častiach plochy vajíčka sú umiestnené 2 rozdielne štylizované motívy hrablí kombinované s rastlinným ornamentom stoniek s lístkami. 8. Ornamentálne prvky rastlinného charakteru. Výzdobu vajíčka tvoria štyri vertikálne pásy št…

ÚĽUV