píšťalka dvojačka

píšťalka dvojačka

píšťalka dvojačka

Výrobca
Trebula Ján
Kód výrobku
0269110014
Materiál
drevo
Farba
hnedá
Rozmer
lad.
O výrobku

Píšťalka dvojačka je zdobená vyrezávaním a vzory sú morené alebo leptané kyselinou dusičnou. Povrch dvojačky je ošetrený šelakom.

Author
Trebula Ján
Rodák z Detvianskej Huty sa dostal k fujare cez Antona Ľuptáka z Látok, výrobcu z najstaršej generácie podpolianskych majstrov výrobcov. Už ako chlapec však pri pasení kráv získal interpretačný vzťah k šesťdierkovým píšťalkám, ktoré...
ÚĽUV