Vzorkovník modrotlačový – 11dvojhárkov,63listov,1obal

Vzorkovník modrotlačový – 11dvojhárkov,63listov,1obal

Vzorkovník modrotlačový – 11dvojhárkov,63listov,1obal

Techniky
potlač
Materiál
vzory a výzdoba
Rozmer
List vzorkovníka: šírka = 25.0 cm List vzorkovníka: dĺžka = 40.0 cm
O výrobku

List vzorkovníka: obojstranne potlačený kartón s bielym vzorom 1. predná strana: v ploche hore uprostred v jenných kontúrach samostatný rastlinný motív so siedmimi kvetmi, vo vrchole nalepené číslo 371. Pod ním dole vedľa seba dva takmer identické kvetinové motívy v silných kontúrach.nad ľavým nalepené číslo 372, nad pravým nalepené číslo 373. 2. zadná strana: v celej ploche rozmiestnené štyri rôzne veľkoplošné kvetinové motívy, označené nalepenými číslami: vľavo hore …(?), vpravo hore 687, uprostred vľavo 688, uprostred vpravo 689.

ÚĽUV