Vzorkovník modrotlačový – 14dvojhárkov,21listov,14fragmentov

Vzorkovník modrotlačový – 14dvojhárkov,21listov,14fragmentov

Vzorkovník modrotlačový – 14dvojhárkov,21listov,14fragmentov

Techniky
potlač
Materiál
vzory a výzdoba
Rozmer
list vzorkovníka: šírka = 25.0 cm list vzorkovníka: výška = 40.0 cm
O výrobku

Vzorkovník modrotlače – dvojhárkový kartón s otlačeným bielym vzorom 1. strana: Celá plocha pokrytá geometrickými ornamentálnymi motívmi zloženými z drobných štvorčekov, obdňlžnikov, bodiek a čiarok. 2. strana: pôvodne celá plocha (v súčasnosti zachovaná je len časť) pokrytá drobnými štvorlupienkovými kvietkami, ktoré sú medzi sebou po diagonále pospájané vybodkovanými oblúčikmi. Povrch s potlačou je na celej ploche značne poškodený. 3. strana: Potlačená plocha sa skladá z dvoch vzorov, v hornej časti sú to geometrické ornamentálne motívy zložené z bodiek, štvorčekov, liniek a obdĺžnikov pospájaných do jednotlivých väčších obrazcov, spodnú časť tvoria dva horizontálne symetrické pásy so štylizovaných „hroznov“, v spodnej časti pospájaných bodkami so štvorčekmi, pod ktorými sa nachádzajú voľné kosoštvorce z bodiek a pod nimi pás voľných štvorčekov. Aj na tejto strane je potlač značne poškodená. 4. strana: Potlačená plocha sa skladá z dvoch vzorov horizontálne rozdelených. Vrchná časť predstavuje geometrické ornamentálne motívy z bodiek, čiarok a štvorčekov, pospájaných do jednotnej sieťovej kompozície. Spodná časť predstavuje ornamentálne motívy vo vertikálnych pásoch z kosoštvorcov, striedajúcich sa so štylizovanými kvetmi. Vertikálne pásy sú medzi sebou oddelené bodkovanými vlnovkami. Pod potlačou je zlatá značka železničnej spoločnosti – zlatý kruh s iniciálami „BRB“ (Bayerische Regiobahn?).

ÚĽUV