Vzorkovník modrotlačový – 38dvojhárkov,1list,1obal

Vzorkovník modrotlačový – 38dvojhárkov,1list,1obal

Vzorkovník modrotlačový – 38dvojhárkov,1list,1obal

Techniky
potlač
Materiál
vzory a výzdoba
Rozmer
list vzorkovníka: šírka = 25.0 cm list vzorkovníka: výška = 40.0 cm
O výrobku

Vzorkovník modrotlačový, kartónový dvojhárok potlačený na 4 stranách modrým vzorom. 1. predná strana: potlačená plocha horizontálne rozdelená na dve polia – horné: v diagonálnych pásoch sieť drobných bodiek, vpravo hore nalepené číslo 460. – dolné: cez sieť drobných bodiek v diagonálnych pásoch štvorica väčších dvojitých kvapkovitých útvarov. Vpravo nalepené číslo 461. 2. strana: potlačená plocha horizontálne rozdelená na dve polia – horné: v diagonálnych pásoch drobné útvary zložené z čiarky, okolo ktorej sú dve dvojice bodiek. Vľavo hore nalepené číslo 462. – dolné: výzdoba z bodkovaného „labyrintu“. Vľavo nalepené číslo 463. 3. strana: potlačená strana horizontálne rozdelená na dve polia – horné: v diagonálnych pásoch drobný „parketový“ motív zložený z modrých dvojčiarok. Vpravo hore nalepené číslo 464. -dolné: vo vertikálnych pásoch symetrickývzor zložený z trojčiarok nad sebou s bodkou hore i dole. Vpravo nalepené číslo 465. 4. strana: potlačená plocha horizontálne rozdelená na dve polia – horné: v diagonálnych pásoch symetrická sieť drobných bodiek. Vľavo hore nalepené číslo 466. – dolné: v diagonálnom usporiadaní sieť z drobných dvojbodiek. Vľavo nalepené číslo 467. 

ÚĽUV