Publikácie

Publikácie

Edície

Edícia Tradícia dnes

Odborno-popularizačné publikácie o tradičných a súčasných podobách ľudového umenia a remesiel.

Edícia Škola tradičnej výroby a remesiel

Učebnicovou formou spracované návody na osvojenie si základov tradičných výrobných techník.

Edícia Pramene

Edícia Pramene sa zameriava na zobrazenie ukážok konkrétneho remesla v minulosti. Je doplnkovou literatúrou k praktickým príručkám z edície Škola tradičnej výroby a remesiel, nakoľko umožní čitateľovi za krátky čas získať základný prehľad o typických výrobkoch konkrétneho remesla.

Edícia Osobnosti

Monografie významných výrobcov, umelcov, výtvarníkov a dizajnérov inšpirujúcich sa tradičnou výrobou a ľudovým umením.

Edícia ÚĽUV deťom

Hravou formou sprostredkované tradície ľudovej kultúry na Slovensku pre deti v rôznom veku, spracované formou pracovných zošitov, praktických príručiek a pod.

ÚĽUV