Textilné techniky I.

Textilné techniky I.

Textilné techniky I.

11,00 

Bez DPH 10,00 
Autor publikácie
Jarmila Rybánska, Diana Némethová
Kód výrobku
ISBN 978-80-89639-68-7
Dostupnosť
Na sklade
Edícia
ÚĽUV deťom
Počet strán
44
O produkte

Nová séria publikácií v edícii Poznávajme remeslá umožní deťom vo veku 9-12 rokov spoznávať tradičné remeselné techniky s možnosťou zhotovenia svojho konkrétneho výrobku. Autori vyberali také remeselné techniky a domácke postupy výrob, ktoré zvládnu aj deti, prípadne deti za pomoci starších súrodencov alebo rodičov. Vybrané techniky sú uplatniteľné aj vo výučbovom procese na základných školách, pretože každá z techník si na osvojenie vyžaduje maximálne dve vyučovacie hodiny. Súčasťou poznávania remesiel nie sú iba konkrétne kroky postupu zhotovenia atraktívneho výrobku starou technikou. Tieto tradičné, staré techniky sú zasadené do kontextu doby s popisom ich pôvodu, využitia materiálu a uplatnenia v bežnom živote. Knižočky sú bohato ilustrované populárnou mladou ilustrátorkou s umeleckým menom Dreadka, Zuzanou Krutou, ktorá zatraktívnila remeslá a remeselné techniky deťom práve príťažlivými detskými ilustráciami. Okrem ilustrácií a veľkého písma je knižočka bohato zastúpená fotografiami postupu pri jednotlivých technikách. Autori tejto detskej edície vybrali do prvej knižky zo série Poznávajme remeslá atraktívne súčasné výrobky, ktoré sa dajú zhotoviť aj z dnes dostupných materiálov za pomoci súčasných nástrojov a pomôcok.

Vydalo Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom kultúry SR, v roku 2021.

ÚĽUV