Hučko Jozef

Manufacturer
Majster ĽUV
Majster ĽUV
Aktívny od 1960

Hučko Jozef

Aktívny od 1960
Remeselná skupina
rezbárstvo
Aktivity výrobcu
rezbárstvo
Materiál
drevo
Pôsobisko
Trnava, Trnavský kraj
Viac o výrobcovi

Významný predstaviteľ neprofesionálnej výtvarnej tvorby na Slovensku. Jeho rezbárske práce boli prezentované na výstave v Bratislave a vo Zvolene roku 1985. Svojím prejavom upútal pozornosť na výstavách usporadúvaných osvetovými strediskami. Prezentoval sa aj na Sympóziu vo Východnej a v rámci koncepcie Kresané do dreva roku 1987 priblížil svoje diela vo vitrínach amfiteátra. Nie je typickým rezbárom, ktorý sa necháva viesť intuíciou, pretože ovláda remeselnú techniku práce s drevom. Patrí medzi poučených autorov. Dva roky študoval v rezbárskej škole v Banskej Štiavnici a výtvarné vedomosti si rozširoval vo výtvarných krúžkoch. K tvorbe pristupuje s vopred premysleným zámerom. Pri väčšine pracovných námetov uprednostnil štylizáciu tvaru postavy. Charakteristické preňho je vystihnutie podstatných čŕt tváre a využitie atribútov pred príliš opisným sledovaním jednotlivostí, ako aj prevažovanie racionálnej zložky. Jeho snahou je dosiahnuť dokonalosť v zvládnutí proporcií stvárňovaného ľudského tela a dobrého kompozičného riešenia zvoleného námetu. Jeho práce sa tematicky viažu k dedinskému prostrediu, k zamestnaniam a remeslám, má aj diela so zbojníckou tematikou a niekoľko námetov zo SNP. Často sa objavujú motívy z poľnohospodárskych a vinohradníckych prác. Sochy Žena s hroznom a Vinohradník, ktoré vyrezal z topoľového dreva pod holým nebom na Sympóziu vo Východnej v rokoch 1981 a 1984, sú priamymi dôkazmi, z akého prostredia ich autor pochádza a kde tvorí. Ani jedna z nich sa však nezachovala. V Historickom múzeu SNM sa okrem iných jeho diel nachádza i podobá soška Vinohradníka. Postava je odetá v dlhej zástere, v ľavej ruke drží džbánok, v pravej pohár, ktorý dvíha k ústam. Hlava je v miernom záklone. Pri pravej nohe leží súdok s vínom. Redukované výrazové prvky značia o istote umelca, ktorý zobrazuje konkrétne postavy, zachytáva ich gestický výraz, pričom sa usiluje vyzdvihnúť ich vlastnosti. Aj prostredie, ktoré zobrazuje, je mu dôverne známe. Akoby cez filter autor konfrontuje svoje predstavy s danou skutočnosťou.
V roku 1983 získal osvedčenie o kvalifikácii majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroba z dreva, ktoré udeľuje Komisia pre posudzovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov ľudovej umeleckej výroby.

Máte záujem o výrobky autora?

Originálne výrobky autora predávané pod značkou ÚĽUV. Výrobky prevažne pochádzajú z menšej dielne s limitovanou kapacitou výroby. Výrobky, ktoré sú momentálne dostupné, zasielame v lehote 5-14 dní od prijatia objednávky. V prípade, že máte záujem o väčšie množstvo výrobkov, ako sú naše aktuálne skladové zásoby, o termíne dodania sa s Vami radi dohodneme individuálne. Pri vybraných výrobkoch je možný len osobný odber v našich predajniach

Galéria výrobcu

ÚĽUV