Lichard Milan

Manufacturer
Majster ĽUV
Majster ĽUV
Aktívny od 1962

Lichard Milan

Aktívny od 1962
Remeselná skupina
rezbárstvo
Aktivity výrobcu
rezbárstvo
Materiál
drevo
Pôsobisko
Čierna Voda (okres Galanta), Trnavský kraj
Viac o výrobcovi

Už ako dieťa pozoroval svojich príbuzných pri práci s drevom. Zhotovovali si predmety dennej potreby do domácnosti. Tu sa priučil základom remeselnej zručnosti. Mnohé vedomosti a skúsenosti v oblasti ľudového umenia získal počas svojho pôsobenia v SNM v Martine. S ÚĽUV-om spolupracuje od r. 1962. Jeho doménou je práca s drevom, zakresávanie a vyrezávanie. Svoje odborné znalosti uplatňuje na paliciach s vyrezávanou hlavicou s rôznymi zoomorfnými motívmi. V poslednom období sa venuje najmä korpusom. V roku 2000 získal osvedčenie o priznaní kvalifikácie majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby z dreva, ktoré udeľuje Komisia pre posudzovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov ľudovej umeleckej výroby. Koncom roka 2018 sa púť Milana Licharda na tomto svete ukončila.

Výrobky schválené komisiou

Výrobky odsúhlasené na ďalšie rozširovanie pod obchodnou značkou ÚĽUV sú zdokumentované a zachované vo fondoch ÚĽUV.

Máte záujem o výrobky autora?

Originálne výrobky autora predávané pod značkou ÚĽUV. Výrobky prevažne pochádzajú z menšej dielne s limitovanou kapacitou výroby. Výrobky, ktoré sú momentálne dostupné, zasielame v lehote 5-14 dní od prijatia objednávky. V prípade, že máte záujem o väčšie množstvo výrobkov, ako sú naše aktuálne skladové zásoby, o termíne dodania sa s Vami radi dohodneme individuálne. Pri vybraných výrobkoch je možný len osobný odber v našich predajniach

Galéria výrobcu

ÚĽUV