Lichard Milan

Manufacturer
Majster ĽUV
Majster ĽUV
Aktívne vyrába od 1962

Lichard Milan

Aktívne vyrába od 1962
Remeslo
rezbárstvo
Aktivity výrobcu
neaktívny
Materiál
drevo
Pôsobisko
Čierna Voda (okres Galanta), Trnavský kraj
Viac o výrobcovi
Už ako dieťa pozoroval svojich príbuzných pri práci s drevom. Zhotovovali si predmety dennej potreby do domácnosti. Tu sa priučil základom remeselnej zručnosti. Mnohé vedomosti a skúsenosti v oblasti ľudového umenia získal počas svojho pôsobenia v SNM v Martine. S ÚĽUV-om spolupracuje od r. 1962. Jeho doménou je práca s drevom, zakresávanie a vyrezávanie. Svoje odborné znalosti uplatňuje na paliciach...
Zobraziť viac

Výrobky schválené komisiou

Výrobky odsúhlasené na ďalšie rozširovanie pod obchodnou značkou ÚĽUV sú zdokumentované a zachované vo fondoch ÚĽUV.

Galéria výrobcu

ÚĽUV