Longauerová Mária

Manufacturer
Majster ĽUV
Majster ĽUV

Longauerová Mária

Remeslo
čipkárstvo
Materiál
textil
Pôsobisko
Špania Dolina (okres Banská Bystrica), Banskobystrický kraj
Viac o výrobcovi
Paličkovať začala už v detstve. S ÚĽUV-om spolupracuje od r. 1955. Ovládala všetky vzory a technky špaňodolinskej čipky. Paličkovala aj metrážnu čipku, ktorá sa používala na krojové súčiastky. V r. 1978-79 vyvzorovala nové vzory novohradskej čipky. V roku 1981 získala osvedčenie o priznaní kvalifikácie majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví čipiek, ktoré udeľuje Komisia pre posudzovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov ľudovej...
Zobraziť viac

Galéria výrobcu

ÚĽUV