Mazáčová Emília

Manufacturer
Majster ĽUV
Majster ĽUV
Aktívny od 1973

Mazáčová Emília

Aktívny od 1973
Remeselná skupina
výroba zo slamy
Aktivity výrobcu
Materiál
prírodné pletivá
Pôsobisko
Malé Leváre (okres Malacky), Bratislavský kraj
Viac o výrobcovi

K výrobe zo slamy, ktorej sa venuje, nepričuchla ako iní v detstve či vďaka rodine. Dokonca ani vo Veľkých Levároch, kde sa narodila a dodnes žije, a širšom okolí sa táto výroba nevyskytovala. Už ako dievča však Emília Mazáčová vedela šiť, tkať a vyšívať, a tak k tradičnej výrobe a prírodným materiálom nemala ďaleko, keď sa roku 1975, končiac materskú dovolenku, rozhodla uchádzať o miesto vo výrobnom družstve Detva, ktoré v tom čase zriadilo vo Veľkých Levároch prevádzku zameranú na výrobu drobných dekoratívnych a suvenírových predmetov zo slamy.
Do prevádzky nastúpila ako rádová pracovníčka, no už o krátky čas sa vďaka svojej pracovitosti, precíznosti a invencii vypracovala na hlavnú majsterku. A čoskoro mohla zúročiť svoj tvorivý talent aj ako výtvarníčka pri navrhovaní vlastných námetov a kompozícií.
Sortimentu výrobného družstva Detva dominovali obrázky zhotovované technikou intarzie žehlenej slamy na papier, motivicky zachytávajúce najmä kvety, kytice či architektúru. Tento typ doplnkov bol v tých časoch na domácom i zahraničnom trhu veľmi žiadaný. Popri nich sa vo výrobnom družstve zhotovovali aj pletené vianočné ozdoby (zvončeky, šišky, guľôčky a i.), ktoré inšpiračne vychádzali z tradičných ozdôb na dožinkových vencoch.
Vďaka práci v Detve sa Emília Mazáčová popri rôznych technikách oboznámila aj s procesom spracovania slamy z raže, ktorá je pri výrobe z tohto materiálu najvhodnejšou obilninou. Takto odborne vybavená začala roku 1986 spoluprácu s ÚĽUV-om, od roku 1991 (po zrušení veľkolevárskej prevádzky výrobného družstva Detva) intenzívnejšie.
Svojou prácou nadviazala na sortiment vyrábaný v ÚĽUV-e. Popri klasických pletených ozdobách boli v predajniach ÚĽUV-u obľúbené aj ozdoby zo žehlenej slamy v tvare koliesok i guliek (v prírodnej farbe i morené) kombinované s inými prírodnými materiálmi, ktoré v 80. rokoch navrhla výrobcom výtvarníčka ÚĽUV-u Janka Menkynová. Emília Mazáčová veľmi rýchlo pochopila podstatu výtvarníčkinho zámeru, vytvorila si vlastnú technológiu výroby i výrobné pomôcky a v spolupráci s výtvarníčkou ďalej rozvíjala tieto ozdoby, nazývané blaženičky, o nové varianty. A bez prerušenia ich vyrába spoločne so slamenými anjelikmi dodnes. Do ÚĽUV-u ich prináša päť, šesť razy do roka osobne, vždy krásne zabalené a naukladané vo veľkej kartónovej škatuli. Aj táto zdanlivá drobnosť svedčí o vysokej hodnote jej práce, ktorá počas sviatkov krášli a potešuje mnohé domácnosti u nás i vo svete.
(Zdroj: Chlupová, A.: Emília Mazáčová – čarovanie so slamou. In: Remeslo, umenie, dizajn. 9, 2008, č. 4, s. 32 – 33.)

Výrobky schválené komisiou

Výrobky odsúhlasené na ďalšie rozširovanie pod obchodnou značkou ÚĽUV sú zdokumentované a zachované vo fondoch ÚĽUV.

Máte záujem o výrobky autora?

Originálne výrobky autora predávané pod značkou ÚĽUV. Výrobky prevažne pochádzajú z menšej dielne s limitovanou kapacitou výroby. Výrobky, ktoré sú momentálne dostupné, zasielame v lehote 5-14 dní od prijatia objednávky. V prípade, že máte záujem o väčšie množstvo výrobkov, ako sú naše aktuálne skladové zásoby, o termíne dodania sa s Vami radi dohodneme individuálne. Pri vybraných výrobkoch je možný len osobný odber v našich predajniach

Galéria výrobcu

ÚĽUV