Mistríková Mária

Manufacturer
Majster ĽUV
Majster ĽUV
Aktívny od od detstva

Mistríková Mária

Aktívny od od detstva
Remeslo
čipkárstvo
Materiál
textil
Pôsobisko
Špania Dolina (okres Banská Bystrica), Banskobystrický kraj
Viac o výrobcovi
Paličkovať sa naučila už ako dieťa. Ovládala všetky práce spojené s paličkovaním (návrh čipky, začiatok, ukončenie). Paličkovala tradičné špaňodolinské banícke a krojové čipky. V roku 1985 získala osvedčenie o priznaní kvalifikácie majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví čipiek, ktoré udeľuje Komisia pre posudzovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov ľudovej umeleckej výroby.
Zobraziť viac
ÚĽUV