Možieš Jozef

Manufacturer

Možieš Jozef

Remeslo
hrnčiarstvo
Materiál
hlina
Pôsobisko
Viac o výrobcovi
ÚĽUV