Paulis Rudolf

Manufacturer
Majster ĽUV
Majster ĽUV
Aktívny od 1992

Paulis Rudolf

Aktívny od 1992
Remeslo
tokárstvo
Materiál
drevo
Pôsobisko
Nitra, Nitriansky kraj
Viac o výrobcovi
Absolvent Strednej priemyselnej školy strojárskej, pôvodným povolaním technicko-hospodársky pracovník. Výrobe sa začal venovať na dôchodku. K tokárstvu ho priviedol dlhoročný výrobca a majster ĽUV L. Horváth z Nitry. Zameriaval sa na tvrdé drevo ovocných stromov. Vyrábal dózy, misky. Časť produkcie z menej hodnotných driev koloroval. Spolupracoval s ÚĽUV-om, okrem vlastných vzorov realizoval aj návrhy J. Menkynovej. V roku 2010 získal...
Zobraziť viac

Výrobky schválené komisiou

Výrobky odsúhlasené na ďalšie rozširovanie pod obchodnou značkou ÚĽUV sú zdokumentované a zachované vo fondoch ÚĽUV.
ÚĽUV