Rýsová Mária

Manufacturer
Majster ĽUV
Majster ĽUV

Rýsová Mária

Remeslo
čipkárstvo
Materiál
textil
Pôsobisko
Špania Dolina (okres Banská Bystrica), Banskobystrický kraj
Viac o výrobcovi
S ÚĽUV-om spolupracovala od r. 1959. Paličkovala tradičnú špaňodolinskú čipku - mnohopárovú. Tradičné vzory aplikovala na prestierania a obrusy. V roku 1981 získala osvedčenie o priznaní kvalifikácie majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví čipky, ktoré udeľuje Komisia pre posudzovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov ľudovej umeleckej výroby. Bola aktívna od detstva.
Zobraziť viac

Galéria výrobcu

ÚĽUV