Šišková Helena

Manufacturer
Majster ĽUV
Majster ĽUV

Šišková Helena

Remeslo
sklomaliarstvo
Materiál
sklo
Pôsobisko
Bratislava, Bratislavský kraj
Viac o výrobcovi

Helena Šišková získala odborné výtvarné vzdelanie na škole umeleckého priemyslu v Bratislave v odbore fotografia. V oblasti podmaľby na sklo však bola samoukom. Zoznámila sa s ňou už v detstve, keď spolu s rodičmi navštevovala jarmoky. Venovala sa jej od roku 1990. Inšpirovala sa tradičnou ľudovou maľbou na skle, ale uplatňovala v nej aj vlastné výrazové prostriedky. Námety jej obrázkov boli rôzne – jarné, zimné i so sakrálnou tematikou (postavy svätcov, betlehemy). Zúčastnila sa na podujatiach Bienále slovenského naivného umenia v Trenčíne (1996, 1998), Umenie na skle maľované v Banskej Štiavnici (2000), EĽRO v Kežmarku, kde získala poďakovanie pri príležitosti 5. a 10. výročia (1995, 2000), autorskú výstavu mala v Seredi (1996, 2001), svoje obrázky vystavovala v Schloss Kittsse v Rakúsku (2000 – 2002) i v Bratislave. Bola pravidelnou účastníčkou podujatí organizovaných ÚĽUV-om.

„Tvorba Heleny Šiskovej odzrkadľuje jej spomienky na detstvo a vzťah k prírode. Tematicky sa neustále vracia nielen k ročným obdobiam, ale aj k životu na vidieku, či už zobrazovaním pracovných činností alebo sviatočných chvíľ (vianočné trhy, pečenie koláčov, koledníci). Nadanie, ktoré nemohla realizovať v mladosti, naplno rozkvitlo na dôchodku.“

(Zdroj: Čechmánková Nora: RUD 2/2010, str. 19)

V roku 2009 získala osvedčenie o kvalifikácii majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví maľby na skle, ktoré udeľuje Komisia pre posudzovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov ľudovej umeleckej výroby. Čestný titul majster ĽUV jej bol udelený za zachovávanie a rozvíjanie tvorby v oblasti maľby na skle.

Galéria výrobcu

ÚĽUV