Snopko Ján

Manufacturer
Majster ĽUV
Majster ĽUV
Aktívne vyrába od 1931

Snopko Ján

Aktívne vyrába od 1931
Remeslo
výroba valašiek, fokošov, palíc
Aktivity výrobcu
valaškárstvo
Materiál
drevo, kov
Pôsobisko
Malachov (okres Banská Bystrica), Banskobystrický kraj
Viac o výrobcovi
Narodil sa roku 1911 ako syn stolára a vnuk baču, azda tam sa zrodil jeho príklon k valaškám. Stolársku tovarišskú skúšku absolvoval roku 1931 v dielni Aladára Martinoviča v Banskej Bystrici. Po vyučení absolvoval trojmesačný rezbársko-sochársky kurz vo Zveľaďovacom ústave v Turčianskom Sv. Martine, no po návrate z prezenčnej vojenskej služby pracoval zväčša na píle. Roku 1946 sa prihlásil za...
Zobraziť viac

Galéria výrobcu

ÚĽUV