Tokárová Františka

Manufacturer
Majster ĽUV
Majster ĽUV

Tokárová Františka

Remeslo
čipkárstvo
Aktivity výrobcu
čipkárstvo
Materiál
textil
Pôsobisko
Špania Dolina (okres Banská Bystrica), Banskobystrický kraj
Viac o výrobcovi
Paličkovať sa naučila už v detstve od mamy. Ovládala všetky druhy špaňodolinskej čipky. V roku 1985 získala osvedčenie o priznaní kvalifikácie majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví čipiek, ktoré udeľuje Komisia pre posudzovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov ľudovej umeleckej výroby.

Galéria výrobcu

ÚĽUV