Trnovská Ľudmila

Manufacturer
Majster ĽUV
Majster ĽUV
Aktívne vyrába od od detstva

Trnovská Ľudmila

Aktívne vyrába od od detstva
Remeslo
čipkárstvo
Aktivity výrobcu
čipkárstvo
Materiál
textil
Pôsobisko
Špania Dolina (okres Banská Bystrica), Banskobystrický kraj
Viac o výrobcovi
Paličkovať sa naučila už ako dieťa. Od roku 1949 pracovala vo výrobnom družstve. Venovala sa párovej špaňodolinskej čipke. V roku 1985 získala osvedčenie o priznaní kvalifikácie majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví čipiek, ktoré udeľuje Komisia pre posudzovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov ľudovej umeleckej výroby.
ÚĽUV