Tučnáková Anna

Manufacturer
Majster ĽUV
Majster ĽUV

Tučnáková Anna

Remeslo
čipkárstvo
Materiál
textil
Pôsobisko
Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
Viac o výrobcovi
Ovládala typickú špaňodolinskú čipkársku techniku, realizovanú množstvom paličiek. Tradičnú techniku dokázala aplikovať na úsporné prestierania, obrusy a prikrývky. Zúčastňovala sa na súťažiach, kde sa prezentovala celočipkovými prikrývkami poskladanými z pásov. V roku 1963 získala osvedčenie o kvalifikácii majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví čipiek, ktoré udeľuje Komisia pre posudzovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov ľudovej umeleckej výroby. Aktívna bola od detstva.
Zobraziť viac
ÚĽUV