Projekty

Projekty

Tradícia v dizajne

ÚĽUV sa ako jediná štátna inštitúcia na Slovensku venuje zachovávaniu a rozvoju tradičného remesla a ľudovej umeleckej výroby. Tvár ÚĽUV-u bola od jeho počiatkov v roku 1945 formovaná výtvarníkmi inšpirujúcimi sa tradičnými remeslami a ľudovou umeleckou výrobou, ktorí v spolupráci so zručnými remeselníkmi posúvali tradičné tvary a vzory do podoby oslovujúcej súčasníkov.

S cieľom podnietiť tvorbu mladých odevných dizajnérov inšpirovanú tradičným remeslom, ktoré je súčasťou európskej kultúry, ÚĽUV realizoval projekt pod názvom Tradícia v dizajne – súčasný odev so všitou tradíciou. Zapojili sa do nej Marcel Holubec W., Martin Hrča, Mišena Juhász, Ľubica Poncik a Henrieta Tholt.

Každý svojím originálnym rukopisom vytvoril odevy a odevné doplnky, ktorými sa prihlásil k tradičným materiálom alebo motívom. Je z nich citeľný návrat k prírode a udržateľnosti, ktoré sú trendom aj v súčasnej svetovej módnej tvorbe. Okrem tradičných textilných techník a materiálov oslovila dizajnérov aj tradičná architektúra (štruktúra šindľov), habánska majolika či diela významných osobností slovenskej kultúry. V ich odevnej tvorbe sa spája niekoľko starých remesiel, ako krajčírstvo, tkáčstvo, výšivkárstvo, čipkárstvo, klobučníctvo, kožušníctvo, modrotlačiarstvo, pletenie ihlicami alebo háčkovanie.

Výstupom prvej etapy projektu je ucelená kolekcia autorských modelov piatich dizajnérov inšpirovaných tradičným remeslom a jej prezentácia v podobe webovej stránky Tradition in design/Tradícia v dizajne a mobilnej výstavy Tradícia v dizajne – súčasný odev so všitou tradíciou.

Tandemy

Tandemy ÚĽUV-u spájajú výrobcov s výtvarníkmi. Výsledkom sú nové diela s originálnym rukopisom pri použití tradičných alebo inovatívnych technologických postupov. Spolupráca obohacuje obidve strany – elán mladých a skúsenosti starších motivujú do tvorby. Cieľom sú úžitkové produkty s potenciálom malosériovej výroby.

 

ÚĽUV