Reštaurovanie textilu

Reštaurovanie textilu

Viera Kleinová

Textílie stoja trochu bokom záujmu zberateľov, historikov, múzejníkov i reštaurátorov (donedávna sa výlučne textíliám nevenoval žiaden reštaurátor). Roku 1997 bola na VŠVU v ateliéri voľnej textilnej tvorby zriadená špecializovaná výučba reštaurovania historických textílií. Študentky sa oboznamujú s metodikou reštaurovania tkanín, tapisérií, čipiek a výšivky. Praktická časť výučby spočíva v spolupráci s múzeami či inými subjektmi. Štúdium v ateliéri navyše integrálne prepája výskum, poznávanie a reštaurovanie historického textilu s voľnou tvorbou – proces reštaurovania sa stáva nezanedbateľným inšpiračným zdrojom.

ÚĽUV