Textilná cesta Európou

Textilná cesta Európou

Redakcia

Kultúrne vplyvy a inšpirácie nerešpektujú hranice štátov a ich historické a regionálne premeny možno stopovať v rôznych krajinách Európy. Aj táto myšlienka bola jedným z podnetov projektu Európskej textilnej siete (ETN – European Textile Network) na mapovanie vývoja textilu formou virtuálnych textilných ciest. Mapa Európy, v ktorej sú zaznamenané najvýznamnejšie posuny vo vývoji textilu ako remesla, umenia a napokon aj priemyslu, sú dostupné na internete na adrese http://www.etn-net.org/routes. Iniciátorka tohto projektu Betrijs Sterk, šéfredaktorka časopisu Textilforum v Hannoveri, v roku 2001 zapojila do projektu 12 západoeurópskych krajín, v nasledujúcom roku rozšírila spoluprácu o krajiny z bývalej východnej Európy, a tak sa na mape Európy ocitlo aj Slovensko so svojím príspevkom k poznaniu textilnej kultúry od najstarších čias do súčasnosti. Slovenským partnerom v tomto projekte bola akad. mal. Eva Cisárová-Mináriková, vedúca Ateliéru voľnej textilnej tvorby na VŠVU v Bratislave, ktorá v rozhovore približuje projekt.

ÚĽUV