Výstavy v Dizajn štúdiu ÚĽUV – GOODFOOD

Výstavy v Dizajn štúdiu ÚĽUV – GOODFOOD

Viera Kleinová

Projekt GOODFOOD vznikol na pôde Ateliéru keramiky a porcelánu (so sídlom v Dubí) Fakulty úžitkového umenia a dizajnu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (Česká republika). Jeho ambíciou je podporiť komunikáciu, samostatnosť a aktívny prístup študentov. Projekt si kladie za úlohu otvoriť priestor pre diskusiu nielen medzi študentmi z rôznych odborov, škôl a krajín, ale aj v širšom odbornom i verejnom kontexte, rozprúdiť záujem o mladý dizajn. Jeho cieľom je ukázať nové možnosti kultivácie stolovacej kultúry, vzbudiť záujem o realizáciu originálnych, kreatívnych nápadov, reagovať na komplexné riešenie problematiky stolovania. Téma projektu – stolovanie – zahŕňala na výstave v Dizajn štúdiu ÚĽUV stolovacie náčinie od nápojových súprav až po soľničky, textilné či nábytkové prvky. Zúčastnilo sa na nej 22 študentov z troch vysokých škôl – z Ústí nad Labem, Halle (Nemecko) a Bratislavy (Slovensko). Projekt GOODFOOD má za sebou svoje druhé verejné a prvé zahraničné vystúpenie.

ÚĽUV