Experimentálna keramika na ceste do sveta

Experimentálna keramika na ceste do sveta

Mária Nepšinská

Božena Chandogová vyštudovala keramiku na VŠVU v Bratislave. V roku 2003 absolvovala výmenný študijný pobyt v Poľsku, v súčasnosti študuje na National College of Art and Design v Dubline. Jej rukopisom je experiment, nielen s materiálmi, ale aj technikami, napríklad primitívnym pálením keramiky v exteriéri. Štúdium v Dubline vyžaduje neustály výskum vo viacerých oblastiach. Pre Boženu Chandogovú je to pozorovanie makroskopických detailov rastlín, ich fascinujúcej geometrie vznikajúcej pri raste a rotácii do špirály, skúmaním symbolov, ale aj archeológie (napr. fosílií a skeletov) a základných nosných konštrukcií architektúry. V keramických štruktúrach inšpirovaných prírodou a architektúrou je neustála intencia dosiahnuť rovnováhu medzi úžitkovým objektom a dizajnom. Božena Chandogová svoje diela úspešne vystavuje nielen v Írsku, ale aj inde v Európe.

ÚĽUV