Lubové koše z Oravy

Lubové koše z Oravy

Košikár z Podbiela

Elena Beňušová

Luby – štiepané vyhladené ohybné drevené pláty – mali v ľudovej kultúre na Slovensku široké uplatnenie. Lubové koše boli v minulosti takmer neodmysliteľnou každodennou pracovnou pomôckou a v pôvodnej i novej podobe sa používajú dodnes. Ich výroba pretrvala na Orave do súčasnosti vo viacerých lokalitách. Lubové výrobky nachádzajú uplatnenie aj v nových podobách.

V obci Podbiel sa výrobe košíkov z parených lubov už 50 rokov venuje Ján Čuporák. Skúsenosti s pletením získal od starého otca. Uprednostňuje parenú liesku pred surovou. Surová lieska sa pri strúhaní a opracovávaní zadrháva, čím sa nedosiahne jej hladký povrch. Zhotovuje rôzne tvary košov pre vlastnú potrebu, ale najčastejšie na základe objednávok pre domácich i cudzích záujemcov. Okrem tradičných väčších i menších košov žiadané sú jeho koše ku krbom, koše na huby, koše na odkladanie dáždnikov, koše k písacím stolom, počítačom alebo slúžiace na rôzne iné účely.

ÚĽUV