Mega work and jeweller

Mega work and jeweller

Mária Nepšinská

Výstava je prehliadkou súčasnej tvorby bývalých študentov umeleckého šperku ateliéru Kov a šperk na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Ateliér Kov a šperk bol v roku 1990 založený na Katedre úžitkového umenia. Až do roku 1996 ho viedol medzinárodne uznávaný slovenský šperkár a pedagóg doc. Anton Cepka. Vedenie po ňom prevzal prof. Karol Weisslechner. Stanovil ateliéru nový program i príznačný názov S+M+L_XL, ktorý určuje náplň výučby od šperkových miniatúr cez dizajn interiérových a exteriérových objektov až po tvorbu architektonických návrhov. Na profesionálnu dráhu sa od založenia ateliéru vydala už viac ako dvadsiatka mladých tvorcov. Väčšina z nich sa dnes venuje tvorbe umeleckého či komerčného šperku, ale aj tvorbe interiérových objektov a produktového dizajnu, ba dokonca teoretickej a pedagogickej činnosti.

Rozmanitosť autorských konceptov a ich kreatívnych riešení prináša prostredníctvom výstavy aktuálny pohľad na mladšiu generáciu, ktorá si hľadá vlastnú cestu a originálny výraz.

ÚĽUV