Šperk na oblohe

Šperk na oblohe

Rozhovor Ágnes Schramm s Antonom Cepkom

Redakcia

Anton Cepka (1936), erbová osobnosť slovenského umeleckého šperku, získal výtvarné vzdelanie na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave a na Vysokej umeleckopriemyselnej škole v Prahe v ateliéri Bedřicha Stefana a Jana Nušla. Už diplomovou prácou z roku 1963 upozornil na seba európske publikum, keď na Medzinárodnom veľtrhu umeleckých remesiel v Mníchove roku 1964 získal Zlatú medailu a Bavorskú štátnu cenu. Roku 1990 mu bol udelený Zlatý prsteň, prestížne ocenenie, ktoré udeľuje Goldschmiedehaus v Hanau (SRN) najvýznamnejším umeleckým šperkárom sveta za inovatívny prínos do tejto výtvarnej disciplíny. V tom istom roku z poverenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave založil Oddelenie Kov a šperk a stal sa zakladajúcim členom a predsedom združenia šperkárov AURA. Pedagogicky ako docent pôsobil do roku 1996.

Minulý rok vyšli z iniciatívy Združenia šperkárov Aura práce A. Cepku na CD-rome, ktoré sú dostupné aj na www.cepka.sk . V súčasnosti chystá nové veci pre svoju súbornú výstavu do Idar-Obersteinu v spolupráci s galériou Spektrum v Mníchove, ako aj pre Röhss Museum v Göteborgu, kde má byť výstava šperkov v septembri tohto roka.

„Mojím výtvarným jazykom bola a je geometrická konštrukcia, v ktorej ešte stále objavujem niečo nové, čo chcem svojím šperkom aj vyjadriť. Pracujem stále so striebrom, lebo si myslím, že je to materiál, ktorý už dôverne poznám a viem s ním narábať, zároveň mu svojou prácou aj vyjadrujem úctu, lebo mi vždy dokáže vrátiť to, čo som do neho vložil.“

ÚĽUV