MimoAriadna

MimoAriadna

Adriena Pekárová

Na prelome rokov 2007 a 2008 sa v priestoroch galérie svojej materskej školy prezentoval ateliér voľnej textilnej tvorby, ktorý vedie mim. prof. Eva Cisárová-Mináriková. Od roku 1990, keď ho začala budovať podľa svojej koncepcie, z neho vyšlo 36 absolventiek. Za tento čas portfólio ateliéru obohatilo vyše 20 výstav v rôznych slovenských a českých mestách a sedem ocenení, ktoré získali študentky na rôznych medzinárodných a domácich súťažných prehliadkach voľnej textilnej tvorby. Krédom pedagogického programu prof. Cisárovej-Minárikovej je „…hľadanie intermediálneho umeleckého prejavu nadväzujúceho na cieľavedomé štúdium a spoznávanie vývoja dejín umenia a taktiež dejín textilu – jedného z najstarších umelecko-remeselných fenoménov.“ Tento zámer napĺňa skúmanie historických podôb textilu, tradičných aj novodobých textilných techník a materiálov a pretlmočenie poučenia vo vlastných originálnych kreáciách. Špecifikom ateliéru je kurz reštaurovania historického textilu, ktorý každý rok absolvuje tretina študentiek. Pre všetky je povinná úloha vytvoriť kópiu historického textilu podľa vlastného výberu. Nejde však len o výskum starých textilných techník a získanie zručnosti napodobiť ich. Je to aj východisko pre kreatívne premeny skúsenosti vo voľnej tvorbe, reinterpretácie, citácie, presahy najmä v priestorových inštaláciách. Práve tieto dostali v Mediu veľkorysé podmienky na predstavenie.

ÚĽUV