Príbeh domu

Príbeh domu

Katarína Vošková

Spolok Banskej Štiavnice ´91 je známy organizovaním workshopov pre remeselníkov, ktorí sa venujú opravám historických domov. Toto občianske združenie profesionálnych pamiatkarov a laických priateľov starostlivosti o pamiatky sa už pár rokov pasuje aj s opravou historického domu.

História domu číslo 5 na Remeselníckej ulici siaha do druhej polovice 16. storočia, teda do obdobia renesancie, a už vtedy bola stavba dvojpodlažná. Dom nebol v centre záujmu mesta ani pamiatkovej starostlivosti, až do roku 2000 pamiatková rezervácia územne chránila len palácové domy v kompaktnej zástavbe najužšieho centra mesta. Remeselnícka 5 sa nachádza práve v okrajovej polohe, kde v minulosti naozaj stávali obydlia remeselníkov, teda kováčov, pekárov či fajkárov, neskôr aj malé továrne.

Dom sa vyše 20 rokov nevyužíval, stále chátral a nakoniec sa skutočne dostal do stavu ruiny. Bolo naň vydané demolačné rozhodnutie. Spolok Banskej Štiavnice ´91 ho po mnohých peripetiách získal do vlastníctva. Po stabilizácii a prekrytí novou krytinou bola pamiatková hodnota budovy aj oficiálne uznaná. Ministerstvo kultúry SR zaradilo dom na Remeselníckej ulici č. 5 do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok.

Všetky práce na dome sú realizované s použitím tradičných materiálov a technológií. Prvým z cieľov projektu je ukázať, že historický dom môže byť reštaurovaný bez narušenia autenticity a pritom ekonomicky. Takýto príklad je v Banskej Štiavnici mimoriadne potrebný. Príliš veľa investorov, ktorí upravujú alebo prestavujú historické domy v meste, ničí ich autenticitu, tvrdiac, že reštaurovanie je neúnosne drahé. Takisto je nedostatok špeciálne školených remeselníkov, ktorí poznajú a vedia používať materiály a metódy vhodné pre pamiatkové stavby.

Spolok nerealizuje iba projekty na záchranu a obnovu tohto domu, ale svoje aktivity smeruje aj k výchove, vzdelávaniu a trénovaniu remeselníkov i laickej verejnosti v oblasti používania materiálov, techník a technológií v pamiatkovej obnove. Po obnove bude dom využitý ako centrum pre osvetu a vzdelávanie verejnosti v problematike kultúrneho dedičstva a na školenia remeselníkov – Tréningové centrum pre remeselníkov, ktorí pracujú pri reštaurovaní historických domov. Remeslo sa z neho teda nevytratí.

ÚĽUV