Štefan Cyril Parrák – pocta kráľovi zberateľov

Štefan Cyril Parrák – pocta kráľovi zberateľov

Aneta Cintulová

Západoslovenské múzeum v Trnave otvorilo 24. januára 2008 novú expozíciu venovanú trnavskému zberateľovi Štefanovi Cyrilovi Parrákovi, ktorého kolekcia predmetov tvorí jeden z pilierov zbierkového fondu tohto múzea založeného v roku 1954. Do múzea bolo v rokoch 1954 až 1963 od Š. C. Parráka prevzatých spolu vyše 7700 predmetov. Pri príležitosti 120. výročia narodenia tejto výnimočnej, no napriek tomu málo známej a dodnes nedocenenej osobnosti múzeum sprístupnilo verejnosti výber zo zbierky Š. C. Parráka v počte viac ako 300 predmetov. Otvorením novej expozície venovanej Štefanovi Cyrilovi Parrákovi s podtitulom Pocta kráľovi zberateľov múzeum vyplnilo niekoľkoročnú medzeru, keď prezentácia tohto druhu absentovala. Expozícii dominuje fajansová produkcia známych džbankárskych dielní západného Slovenska – Stupavy, Sobotišťa, Košolnej, Bolerázu, Smoleníc, Dechtíc a Modry. Kolekciu slovenskej ľudovej fajansy dopĺňa malý súbor habánskych fajansových výrobkov, ale i fajansová a kameninová produkcia manufaktúry v Holíči z druhej polovice 18. až začiatku 19. storočia. Návštevníci si môžu prezrieť aj zbierkové predmety z dreva, obrázky maľované na sklo, historické predmety inštalované v originálnych biedermeirovských vitrínach, ktoré zberateľ využíval na vystavovanie vo svojom múzeu, a ďalšie exponáty zo zbierky Š. C. Parráka.

ÚĽUV