Miloš Balgavý v Trenčíne

Miloš Balgavý v Trenčíne

Sabina Jankovičová

Výstava Miloša Balgavého v Trenčíne bola prehľadom jeho tvorby od polovice 80. rokov po súčasnosť. Bola návratom ku koreňom, prvotným východiskám autorovej tvorby.

Miloš Balgavý je absolventom v ateliéri Askolda Žáčka. Jeho predchodca Václav Cigler mal vplyv len na prvé dva roky jeho štúdia, napriek tomu si Miloš Balgavý zvolil práve cestu minimalizmu, čím sa zaradil ku geometrizujúcemu prúdu v slovenskom skle. Novým prvkom jeho minimalistickej línie sa stáva farba. Autor od počiatku používa veľmi výrazné farebné odtiene. Tvarovaním sklenenej hmoty sleduje zmeny intenzity farebnosti, objavuje vzťah medzi objemom a vyznením odtieňa. Farba sa podieľa na konečnom vyznení diela podstatnou mierou.

Prvé diela sú bezfarebné, lepené z viacerých súčastí. Ďalšou etapou je skúmanie vzťahu priehľadnej a nepriehľadnej sklenenej hmoty v jednom celku. Séria objektov z roku 1988 má skôr charakter grafický, autor skúma vzťahy farieb a tvarov v ploche. Od konca 90. rokov presúva pozornosť ku kompozíciám zloženým z rôznych útvarov. Tu sa naplno začína venovať hre s farbou a sklenenou hmotou. Hľadá rôzne možnosti spojenia rôznych farebných blokov. Následne začína hľadať nové tvaroslovie pre expresivitu farby. Novým prvkom jeho kompozícií sa stávajú šošovkovité útvary, guľa a jej segmenty.

ÚĽUV