Modrotlač

Modrotlač

Výstava v Galérii ÚĽUV

Jana Rajniaková

Do konca februára 2010 bola v Galérii ÚĽUV na Obchodnej ulici v Bratislave otvorená výstava s názvom Modrotlač, ktorá pripomenula v minulosti veľmi obľúbený a rozšírený, no v súčasnosti takmer zabudnutý spôsob úpravy textilu farbením a vzorovaním. Pôvodne sa modrotlač ako úprava textilných látok využívala v meštianskom odeve. V prvej polovici 19. storočia sa modrotlač dostala do ľudového odevu a interiéru, čo viedlo k značnému rozšíreniu modrotlačiarskeho remesla. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia sa na Slovensku sformovali výrazné krajové špecifiká modrotlačových vzorov. Remeselné farbenie textílií sa na Slovensku udržalo do polovice 20. storočia.

Práve pestrosť vzorov si postavila do centra pozornosti autorka výstavy. Ukázané boli na tradičnom úžitkovom textile i na odevných súčastiach rozviatych v pohybe. Súčasnú modrotlačiarsku prácu prezentovali autorské práce manželov Trnkovcov z púchovskej dielne i výrobky, ktoré vytvorili v spolupráci s návrhárkou ÚĽUV-u Evou Kováčovou – kolekcie modrotlačových textílií v inovovaných a modifikovaných podobách, ktoré našli využitie v modernom interiéri či pri zostavovaní módnych odevných kolekcií.

ÚĽUV