Čipkárska cesta

Čipkárska cesta

Anna Kolkusová

Cieľom projektu Čipkárska cesta bolo zmapovať tradičnú i súčasnú paličkovanú čipku a činnosť klubov paličkovanej čipky na území Slovenska. Čipkárska cesta bola vlastne putovaním valca s paličkovanou čipkou po Slovensku, na ktorom členky jednotlivých klubov upaličkovali svoj diel. Spolu s čipkou putovala i kronika. V nej si každý klub, resp. jednotlivec vytvoril vlastnú stránku. V kronike sa tak sústredili informácie o existujúcich kluboch. Odovzdávanie valca medzi jednotlivými klubmi malo vždy slávnostnú atmosféru. Projekt Čipkárska cesta bol pôvodne rozpracovaný na jeden rok 2008/2009. Počas putovania valca však pribúdali ďalšie kluby, ktoré sa chceli do projektu zapojiť, a tak bol projekt predĺžený do roku 2010. Na Čipkárskej ceste putovali štyri valce: západnou, južnou, strednou a východnou cestou. Zapojilo sa 32 klubov a dvaja jednotlivci, spolu 415 osôb, ktoré vytvorili 593 dielok; celková dĺžka čipky dosiahla 51,02 m.

Ďalší projekt Čipkárskej cesty na roky 2010/2011 s názvom Architektúra Slovenska v paličkovanej čipke sa stretol s menším záujmom čipkárok ako sa očakávalo. Zapojilo sa do neho jedenásť klubov. Tretí projekt Čipkárska cesta v prihraničnom regióne je špeciálne zameraný na regionálnu liptovskú paličkovanú čipku. Projekt spolufinancuje EU z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 až 2013.

ÚĽUV