Maľba ako šperk – Šperk ako maľba

Maľba ako šperk – Šperk ako maľba

Mária Nepšinská

Spoločný výstavný projekt diplomantov a absolventov dvoch katedier VŠVU – maľby a šperku – je spoluprácou voľného a úžitkového umenia. Zámerom, ktorý sa podarilo naplniť, bolo prekročiť zdanlivé hranice medzi oboma disciplínami, a naopak, poukazovať na ich charakteristické špecifiká. Autorské dvojice, vytvorené na základe podobností alebo kontrastných prvkov svojej tvorby, prezentujú okrem spoločného diela aj spôsob kreatívnej komunikácie. András Cséfalvay a Jan Michalisko nazvali svoju spoločnú prácu Príbeh. Na konceptuálnu časť Cséfalvaya vo forme textu reaguje Michalisko objektmi, ktoré dopovedajú príbeh. Autorská dvojica Kristína Šimeková – Lucia Bartková hľadá prepojenia 3D šperku s 2D maľbou. Výsledkom je nástenná maľba kombinovaná s menšími priestorovými šperkami (brošne) v bielom základnom tóne. Evokujú tvary deformovaných minerálov a hornín. Projekt Evy Mikulášovej a Andrey Ďurianovej sa zameral na vzájomné spoznávanie a komunikáciu. Dita Kaplanová a Jana Bálik svojou spoločnou prácou reagujú na názov výstavy, v spoločnom koncepte autoriek ide o akýsi prierez dejinami maľby zobrazujúcimi šperk ako súčasť maľby.

ÚĽUV