Zhmotnené predstavy Petra Jurigu

Zhmotnené predstavy Petra Jurigu

Eva Ševčíková

Ak sa rozhodnete venovať košikárstvu alebo sa o ňom chcete dozvedieť viac, určite siahnete po knihe Košikárstvo. Premeny vŕbového prútia. Obsahuje množstvo cenných informácií z histórie, rozmanitosti výroby a inšpirácií na tvorbu. No najmä je praktickou príručkou pre tých, ktorí sa chcú naučiť pliesť vlastné výrobky. O motivácii a o tom, ako publikácia vznikala, ale aj o súčasnosti košikárstva na Slovensku sme sa rozprávali s jej autorom Ing. Petrom Jurigom. Porozprával nám o svojich košikárskych začiatkoch, o tom ako vynikala jeho kniha, o pestovaný prútia, aj o práci lektora. „Moje prvé úvahy o publikáciách a ich grafickom spracovaní siahajú do čias štúdia na vysokej škole. Odvtedy som stále premýšľal, ako to urobiť, aby učebné texty, manuály a vôbec knihy a informácie v nich boli prehľadné, zrozumiteľné a jasné. To nie je ľahká úloha, ale mal som tú ambíciu pri tvorbe vlastného diela venovaného košikárstvu a tá ma hnala ďalej.“

ÚĽUV