Hlas čipiek z minulosti

Hlas čipiek z minulosti

Ingrid Ondrejičková Soboslayová

Slovo čipka sa v historických prameňoch na území dnešného Slovenska po prvýkrát objavuje v roku 1579. Zo 16. storočia pochádzajú aj najstaršie zachované paličkované čipky, ktoré sú z archeologických nálezov z Lučenca a z Košíc. Témou článku i dizertačnej práce je reštaurátorský výskum, reštaurovanie a konzervovanie paličkovaných čipiek z archeologických nálezov, ktoré pochádzajú aj z baziliky Svätého Egídia v Bardejove, kde sa na prelome rokov 2008 a 2009 robil archeologický výskum. Počas neho boli odhalené aj hroby, datované do 17. storočia, v ktorých boli nájdené aj dobre zachované fragmenty odevov. V roku 2017 boli hrobové textílie, ktorých súčasťou sú aj paličkované čipky, prevezené do Ateliéru reštaurovania textilu Vysokej školy výtvarných umení, a stali sa predmetom odborného záujmu v rámci doktorandského štúdia.

ÚĽUV