Ľudové náhrobníky na Slovensku

Ľudové náhrobníky na Slovensku

Margita Jágerová

Cintoríny koncentrujú na relatívne malej ploche množstvo prejavov z oblasti materiálnej a duchovnej kultúry, vytvorených v rôznych historických obdobiach. K tomuto priestoru neodmysliteľne patria aj náhrobníky – artefakty označujúce miesto pochovania. Sú z rozličných materiálov, majú rozmanité tvary, vyjadrujú estetické cítenie ich zhotoviteľov a objednávateľov, ale i majetkové možnosti, vek, konfesiu či sociálny status pochovaného.

ÚĽUV