Tvár tvaru

Tvár tvaru

Ľudovít Petránsky

V každodennom živote, ale aj odbornej práci sa stretávame s výrazmi, ktoré nám prinášajú nové skutočnosti a stávajú sa potrebnou súčasťou vyjadrenia názoru na analyzovaný problém. Pri používaní konkrétneho slova je dôležitá nielen jeho obsahová stránka, ale aj významová otázka pojmu. Autor sa zamýšľa nad pojmom tvar a – v tesnej afinite s ním – sa vynára aj význam označenia tvár. Približuje vzťah ľudového umenia, remesiel, dizajnu s moderným výtvarným prejavom a ich vzájomné prelínanie či ovplyvňovanie.

ÚĽUV