Živá architektúra Imre Makovcza

Živá architektúra Imre Makovcza

Peter Pásztor, Lőrinc Csernyus

Maďarský architekt Imre Makovecz (1935 – 2011) je jedným z mála tvorcov z bývalého východného bloku, ktorý sa presadil v celosvetovom meradle. Architektonická kritika ho zaraďuje do prúdu organickej architektúry, ktorej prejavy sú systematicky registrované minimálne od druhej polovice 19. storočia. Pre životné dielo Imre Makovcza je príznačné akési stieranie hraníc – medzi architektúrou a výtvarným umením, medzi minulosťou a budúcnosťou, medzi svetom viditeľným a neviditeľným, medzi tým, čo sa stalo, a tým, čo sa mohlo stať. Vo svojej tvorbe sa inšpiroval najhlbšími vrstvami histórie a ľudového umenia.

ÚĽUV