Celkom iný ÚĽUV

Celkom iný ÚĽUV

Jaroslav Ondruška

Ústredie ľudovej umeleckej výroby si v roku 2020 pripomína ďalšie, takmer sa žiada povedať úctyhodné, 75. výročie svojej existencie. Pre mladšie ročníky je možno prekvapením, že sa ÚĽUV pohybuje na kultúrnom poli od roku 1945. Za ten dlhý čas sa stihlo stať kultúrnym fenoménom Slovenska. Postupne, nenápadne, určite však zaslúžene. Organizácia sa rozvíjala a rástla desaťročia – kapacitami aj významom, a v ostatných troch desaťročiach sa aj významne menila. K otázke historických premien organizácie si dovolíme vysloviť jeden osobný názor. Dynamika zmien bola taká zásadná, že zhruba do polovice 90. rokov, a ÚĽUV v aktuálnej súčasnosti, to sú v podstate dve celkom odlišné ustanovizne, z ktorých každá v svojej dobe a každá podľa svojich možností naplnila kultúrnu misiu v oblasti ochrany a rozvíjania živého kultúrneho prejavu – ľudových umeleckých remesiel a výrob na Slovensku.

ÚĽUV