My odídeme, skvosty tu zostanú…

My odídeme, skvosty tu zostanú…

Agáta Petrakovičová Šikulová

Vo štvrtok 15. augusta 2019 Slovensko obletela smutná správa o tom, že v požehnanom veku 97 rokov skonal národný umelec Ignác Bizmayer. Tí, ktorí poznali majstra osobne, uvedomovali si umelcovu osobitosť. Ignác Bizmayer bol nesmierne skromný a pokorný človek, ktorý mal rád každodennosť a jednoduchých ľudí. Práve takéto vnímanie umožnilo Bizmayerovi uvidieť zdanlivo nenápadný svet vo svojráznych tvaroch i farbách a vyniesla ľudového majstra medzi umelcov s prívlastkom „národný“ a určite aj nezabudnuteľný.

ÚĽUV