Remeslo bez skratiek

Remeslo bez skratiek

Mária Farkasová, Helena Haberernová, Zuzana Rudyová

So slovným spojením poctivé remeslo sa stretávame často. Spolu s majstrami svojho remesla, výrobcami Jozefínou Bílikovou, Jánom Fottom, Jiřím Halámkom, Drahoslavom Chalánym a Štefanom Rutzkým sme sa zamysleli nad jeho významom, pokúsili sme sa pre toto pomenovanie nájsť spoločného menovateľa. Pre nás, pracovníkov ÚĽUV-u, ním je remeslo, ktoré si ctí tradičné postupy, materiály a dekory. Predstavuje prácu ľudí, ktorí sa k svojmu majstrovstvu nedostali cestou zjednodušení – skratiek, ale prepracovali sa k nemu rokmi: poctivým učením sa, opakovaním, získavaním nových vedomostí a zručností vo svojom odbore. Je to tvorba majstrov, ktorí využívajú svoje ruky a um ako najcennejšie nástroje. Vo výsledku ich snaženia – v ich dielach – je možné rozpoznať skutočnú a nezameniteľnú hodnotu.

ÚĽUV